انتقال مستقیم به صفحه تسویه حساب در ووکامرس

انتقال مستقیم به صفحه تسویه حساب در ووکامرس از آنجایی که برای خرید محصول باید چندین مرحله را طی نمایید تا سپس بتوان سفارش را ثبت نمود و این خود دلیلی است که تعداد زیادی از کاربران یا مشتریان سبد خرید را رها می نمایند و از پرداخت خودداری می کنند در این مقاله قصد […]