تنظیمات عمومی در وردپرس

یکی از بخش های که در وردپرس به صورت همیشگی مورد توجه مدیران وردپرسی قرار می گیرد ، تنظیمات عمومی وردپرس می باشد که شما می توانید این بخش را برای خود در این بخش آموزشی یاد گیرید ، تنظیمات عمومی وردپرس تنظیمات بیش از حدی می باشد که شما باید هم این مطلب آموزشی را ببنید و بخوانید و هم باید خودتان این پست آموزشی را نیز امتحان کنید.

شروع آموزش تنظیمات عمومی در وردپرس :

در بخش تنظیمات عمومی وردپرس شما می توانید ، عنوان سایت ، معرفی نامه سایت ، نشانی سایت ، آدرس ایمیل میریت ، فعال سازی بخش عضویت و نقش پیشفرض کاربر ، زبان سایت ، زمان محلی ، ساختار تاریخ ، ساختار زمان ، روز آغازین هفته را در بخش تنظیمات عمومی وردپرس خود مشخص کنید و شما برای رفتن به بخش تنظیمات عمومی باید وارد پنل مدیریت سایت وردپرس خود شوید و بعد از آن بخش تنظیمات > تنظیمات عمومی کلیک کرده و بعد از آن به یک صفحه مانند تصویر پایین وارد می شوید.

تنظیمات عمومی در وردپرس

عنوان سایت : در این بخش شما باید عنوان سایت خود را وارد کنید

معرفی کوتاه : در این بخش باید سایت خود را کوتاه معرفی کنید

نشانی وردپرس (URL) : در این بخش شما باید آدرس سایت خود را وارد کنید

نشانی سایت (URL) : در این بخش شما باید آدرس سایت خود را وارد کنید.

آدزس ایمیل مدیریت : در این بخش شما باید آدرس ایمیل خود را وارد کنید

عضویت : در این بخش می توانید با فعال کردن دکمه عضویت ثبت نام کاربران خود را شروع کنید

نقش پیشفرض کاربر تازه : در این بخش شما می توانید نقش پیشفرض کاربران خود را انتخاب کنید

زبان سایت : در این بخش شما می توانید زبان سایت خود را مشخص کنید

زمان محلی : در این بخش باید زمان یا تایم سایت خود را مشخص کنید

ساختار تاریخ : در این بخش شما می توانید ساختار تاریخ خود را مشخص کنید

ساختار زمان : در این بخش شما می توانید ساختار زمان خود را مشخص کنید

روز آغازین هفته : در این بخش شما می توانید روز آغازین هفته را مشخص کنید.

موفق و پیروز باشید.