راه وردپرس راه وردپرس
*
*
*
*
*

توجه کنید : نصب قالب های حرفه ای شما رایگان انجام می شود ولی در صورتی که سایت شما قبلآ راه اندازی شده باشد و اکنون مطالب بر روی سایت شما قرار دارد به ما اطلاع دهید تا بسته تکی قالب را برای شما نصب کنیم تا مشکلی برای مطالب شما به وجود نیاید اگر فایل بسته نصبی را را نصب کنیم تمامی مطالب (دسته بندی ها و فهرست ها و…) شما از بین می رود.

راه وردپرس