نوشته‌ها

راه وردپرس با یک نقش دیگر

راه وردپرس با یک نقش دیگر

راه وردپرس با یک نقش دیگر

راه وردپرس با یک نقش دیگر :

یک چند وقت است که من به خدمت مقدس سربازی رفته ام راه وردپرس را رها کرده ایم و دیگر کسی بر روی این وبسایت کار نمی کند ولی به زودی زودی یک تیم محکم و پر پا قرص برای راه وردپرس دوباره راه اندازی می کنیم و قالب راه وردپرس را در حال تغییر می باشد و قالب به کل تغییر پیدا می کند.

ادامه مطلب …

شروع دوباره راه وردپرس

راه وردپرس – شروعی دوباره

شروع دوباره راه وردپرس

راه وردپرس – شروعی دوباره :

سلام دوباره ما برگشتیم تا برای آخرین بار خودمان را به مردم ایران و جهان ثابت کنیم که ما هم می توانیم بهترینی از بهترین ها باشیم این بار دیگر راه وردپرس برای سومین بار نمایان شد و قصد دارد.

ادامه مطلب …